Grunden till Peckas Naturodlingar

Pionjären bakom vår idé och den som har fått ge namn åt vårt företag är Pecka Nygård i Härnösand. Han har jobbat med kretsloppsodling i 20 års tid.

Pecka har fiskarbakgrund och började med att prova en fiskodling i havet. Men han insåg nackdelarna med att närmiljön tog skada plus att nätet i odlingen lätt gick sönder. Så han beslutade att i stället odla på land.

Pecka började med ett litet växthus i hobbyskala och har därefter byggt ut och provat det mesta som går. Han har haft flera olika sorters fisk och odlat allt från meloner till kryddväxter.

Peckas resultat har varit mycket goda genom åren. Inte minst har grönsakerna blivit väldigt smakrika och fina. Dessutom har fisken aldrig varit sjuk då biobäddarna har en mycket god förmåga att bryta ned främmande organismer och bakterier.

Odlingen kräver heller ingen kemisk bekämpning. De problem som kan uppstå går att bekämpa med biologiska metoder, till exempel insekter.

Utifrån Peckas erfarenheter bygger vi nu en större odling med regnbågslax och tomater. Regnbåge är en etablerad matfisk sedan flera hundra år och tomater är den populäraste grönsaken.

Pecka Nygård finns med i företaget som delägare och rådgivare.

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+