Modele kosmosu

Stworzony przez nich modèle kosmosu zakładał, że ZIEMIA znajduje się w Centrum wszechświata. Do otaczających ją siedmiu Sfer przymocowane byly planety: Słońce i Księżyc. Na zewnętrznej, ósmej sferze znajdowały się natomiast Gwiazdy. Wszystkie sfery propose okrążały ziemię w dostarczony doby. Pitagorejczycy żywili przekonanie, że odległości między kolejnymi sferami spełniają wobec siebie określone relations arytmetyczne (Podobnie Jak interwały MUZYCZNE). Stąd też słynna pitagorejska Teoria o doskonałej, niesłyszalnej dla ludzi, muzyce, która Wypełnia Cały Wszechświat. Modèle kosmologiczny alfvéna-Kleina został zaproponowany jako Czę wytłumaczenie asymetrii barionowej nous wszechświecie, począwszy OD początkowego założenia o całkowitej symetrii pomi, ZY materią i antymaterią. Według alfvéna i Kleina, ambiplazma w naturalny sposób crée osobne grupy MATERII i antymaterii, które rozszerzają się w miarê następowania anihilacja MATERII i antymaterii w warstwach podwójnych na ich granicach. Doszli do wniosku, że Musimy po prostu być w jednej z Grup, w której jest Akurat więcej barionów niż antybarionów, co wyjaśniałoby asymetrię. Pakiety lub bąble MATERII lub antymaterii rozszerzałyby się z naruszenia anihilacji na ich granicach, co według alfvéna może być możliwym wyjaśnieniem obserwowanej ekspansji wszechświata, która byłaby zaledwie tymczasowym etapem znacznie dłuższego procesu. Alfvén postulował, że wszechświat istniał zawsze [16], [17], powołując się przy tym na zasadę przyczynowości. Odrzucał MODELE Creatio ex nihilo, Takie Jak Wielki wybuch, jako ukrytą-forme kreacjonizmu [18], [19].

Zasugerował również, że eksplozja warstwy podwójnej może być wytłumaczeniem dla takich zjawisk Jak promieniowanie Kosmiczne [20], rozbłyski Rentgena oraz rozbłyski gamma [21]. Modèle Ten jest najbardziej zaawansowaną tego typu symulacją univers – mówi Shy Genel, badacz z CCA (Centre d`astrophysique computationnelle). Szczegóły i Skala symulacji umożliwiają Genelowi badanie w jaki sposób powstają, ewoluują je rosną galaktyki przy jednoczesnym obserwowaniu zachodzących w nich procesów gwiazdotwórczych. “Gdy obserwujemy galaktyki za POMOCA teleskopu, możemy mierzyć tylko niektóre z ich właściwości” mówi. “Wykorzystując do Tego symulacje możemy śledzić wszystkie właściwości tych galaktyk. Możemy obserwować nie tylko à Jak galaktyka wygląda Teraz, ALE Każdy ETAP jej powstawania “. Mapowane sposobów, na które galaktyki ewoluują Pozwala Nam spojrzeć na à Jak wyglądała Droga Mleczna wyglądała Gdy układ Słoneczny Dopiero powstawał, oraz Jak będzie wyglądała w przyszłości. Modèle Pozwala na Nowe spojrzenie na à, w jaki sposób Czarne dziury wpływają na rozkład ciemnej MATERII, Jak są Wytwarzane je rozprowadzane w Przestrzeni kosmicznej ciężkie pierwiastki oraz gdzie powstają Pola magnyczne. Pomoże sur jednoznacznie na Podstawowe pytania w kosmologii. Symulacja jest dziełem naukowców z Heidelberg Institute for théorique Studies (HITS), Université de Heidelberg, Max-Planck-instituts d`astronomie (MPIA, Heidelberg), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University oraz Center for Astrophysique computationnelle w NOWYM JORKU (CCA). Pracami badaczy kierował Profesor Volker Springel (HITS, MPIA, Université de Heidelberg). Bazując na podstawowych prawach fizyki, pokazuje symulacja, Jak ewoluował Wszechświat OD czasu Wielkiego wybuchu.

Pour narządzie Łączy Największe odkrycia astronomiczne i obrazuje je w przystępny sposób. -Szczególnie fascynujące jest à, że możemy Dokładnie przewidzieć Wpływ supermasywnych Czarnych dziur na rozkład MATERII na dużą skalę.

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+