Höga krav på vårt foder

Vi använder oss enbart av ekologiskt foder i vår fiskodling och kommer att kontrollera allt foder noga innan vi använder det.

Ekologiskt foder produceras av fiskrens från deklarerad fiskart som är en annan art än den fisk som odlas. I fodret ingår också vegetabilisk olja, vegetabiliska proteiner och jäst. I ekologiskt foder är det förbjudet att tillsätta etoxikin. Etoxikin är en antioxidant som visserligen är godkänd som fodertillsats inom EU i dag, men den överförs i viss mån från fodret till fiskköttet och är därför ifrågasatt.

Vild fisk behöver jaga ca 5–7 kg föda för att växa 1 kg. Odlad fisk måste inte jaga sin föda och behöver därför bara protein från 1,1 kg fiskrens, vegetabiliska proteiner och fetter för växa 1 kg. Så 1,1 kg fiskrens ger ca 1 kg matfisk – vilket är ca 5 gånger mer effektiv än viltfångad fisk.

Det är mycket viktigt för oss är att våra proteinkällor inte belastar världshaven nämnvärt. Vi vill vara och är progressiva i foderfrågan.

Mvh

Hugo Wikström, vd