Stort intresse för Peckas Naturodlingar – tecknades med 172 procent

Den 12 april 2017 avslutades teckningstiden i Peckas Naturodlingar AB:s nyemission om högst 12,5 MSEK. Nyemissionen tecknades till 21,5 MSEK, motsvarande en täckningsgrad om cirka 172 procent. Nyemissionen tecknades av cirka 1450 personer. Emissionskostnaderna uppgick till ungefär 1,1 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omgående. Första dag för handel på NGM beräknas till den 19 maj 2017.

VD Hugo Wikström kommenterar
– Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att teckna aktier i Peckas Naturodlingars nyemission. Det är glädjande att se det stora intresse som finns för Peckas Naturodlingar och det vi arbetar med – att ta fram närodlad, resurseffektiv och giftfri mat. Genom likviden vi tillförs från nyemissionen kommer vi att kunna fortsätta arbetet med vår expansion.

Teckning och tilldelning
Nyemissionen blev fulltecknad vilket innebär att 500 000 aktier emitteras. Tilldelning kommer att ske omgående.

Planerad notering på NGM Nordic MTF
Bolaget beräknar att första dag för handel på NGM skall kunna bli den 19 maj 2017.

Antal aktier och aktiekapital
När Peckas Naturodlingar AB:s nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 2 200 000 stycken och aktiekapitalet till 1,1 MSEK.

Finansiell rådgivare
Eminova Fondkommission är mentor till Pecka Naturodlingar AB i samband med den planerade notering på NGM Nordic MTF och Bolaget beräknar första dag för handel till den 19 maj 2017.

För ytterligare information avseende nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Eminova
Telefon: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

Peckas Naturodlingar AB
VD, Hugo Wikström
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 0705343001

http://www.bequoted.com/bolag/peckas-naturodlingar/pressmeddelande/stort-intresse-for-peckas-naturodlingar-tecknades-med-172-pr-55757

Företagspresentation i Härnösand 5/4 kl 18:30 i Foajen, Teatern

3st Härnösandsföretag presentera sig.
Peckas Naturodlingar, Xavitech och HernöGin.
 
www.peckas.se – Hållbara mat produktion. pågående emission
www.xavitech.com – intelligenta pumpar – noteras snart
www.hernogin.com – en världsmästare!
 
Alla välkomna! Vi bjuder på fika i foajén.
 
OSA så vi kan planera fikat. info@peckas.se
 
Välkomna,
 
Hugo Wikström, Daniel Brännström
Joanthan Grip
Jon Hillgren

Investera i – God smak, närproducerat och miljövänligt!

Peckas Naturodlingar AB (PUBL) genomför nyemission och har ansökt om notering på Nordic MTF

God smak, närproducerat och miljövänligt!

Nu bygger Peckas Naturodlingar upp en storskalig produktion av livsmedel som odlas på ett hållbart sätt och sedan distribueras till konsumenterna i närområdet. Inga gifter, inga utsläpp och inga onödiga transporter – bara en högkvalitativ och smakrik produkt. I november 2017 skördar vi de första tomaterna i vår anläggning i Härnösand.

Parallellt med att den första anläggningen byggs och tas i drift projekterar vi för etablering i Sveriges storstadsregioner. Efterfrågan på ekologisk mat ökar nu snabbt och visar inga tecken på att mattas av.

Visionen om en hållbar livsmedelsproduktion delas av allt fler. Vi ska leda utvecklingen på området och därför är tiden nu mogen att planera för en expansion. Med ett snabbt växande intresse för verksamheten och bolaget är tiden också mogen för en börsnotering.

Det ligger i tiden att köpa lokalt och äta hälsosamt. De svenska konsumenterna är beredda att betala för kvalitet som aldrig förr. Och i samhällsdebatten får frågor kring långsiktig hållbarhet och ökad självförsörjning allt större utrymme.

I 20 års tid har Pecka Nygård experimenterat med kretsloppsodling och provat det mesta som går att prova. Han har haft olika fiskarter, odlat olika grönsaker och provat olika sätt att sköta odlingen, men hela tiden med en sak gemensamt – resultaten har varit mycket goda.

Vi har börjat resan mot mer klimatsmart mat för Sverige.

Pressmaterial och investeringsmemorandum finns nu i sin helhet på företagets hemsida: www.peckas.se

Teckningsanmälan

Investeringsmemorandum

Frågor besvaras av

VD Hugo Wikström

hugo@peckas.se

0705343001

TESTFAKTA: Förbjudet bekämpningsmedel i odlad lax

Vi använder oss av ekologisktfoder och kommer att kontrollera vårt foder innan vi använder det.

Ekologiskt foder produceras av fiskrens från annan fiskart. I fodret ingår också vegetabilisk olja, vegetabiliska proteiner och jäst. I ekologiskt foder är det förbjudet att tillsätta etoxikin.

Läs om testet http://www.testfakta.se/

SVT skriver även om detta.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/odlad-lax-full-av-forbjudet-bekampningsmedel

Peckas Naturodlingar ansöker om börsnotering på NGM Nordic MTF

Peckas Naturodlingar AB ansöker om att noteras på Nordic Growth Market under 2017.

Företaget som bygger upp storskaliga kretsloppsodlingar av tomater och regnbågslax tar under 2017 sin första storskaliga anläggning i drift i Härnösand.

Den unika kretsloppsodlingen bygger på en modell som har testats under 20 år av pionjären Pecka Nygård. Den består av en bassäng med fisk och ett växthus med tomater. Det näringsrika vattnet från fisken går över till tomaterna som tar upp näringen. Vattnet renas av bakterier i växtbädden och går tillbaka till fiskbassängen. Anläggningen läcker inte näring som traditionell fiskodling och är därför mycket skonsam för miljön och långsiktigt hållbar. Resultatet är välsmakande fisk och tomater, allt miljövänligt producerat nära konsumenterna.

Trenden med miljövänligt, giftfritt och närodlat är fortsatt stark hos konsumenterna och intresset för företaget och dess produkter är dokumenterat stort.

Tomatskörden i den 4 000 kvadratmeter stora anläggning som byggs upp med start under första halvåret 2017 är redan bokad av en lokal grossist, och den emission som företaget gjorde under hösten 2016 fulltecknades.

– Emissionen gav oss 550 nya aktieägare och vi märker av ett stort intresse för aktien, säger vd Hugo Wikström.
– Nu börjar vi också projekteringen av en fullskalig anläggning nära någon av våra storstäder. Många kommuner är mycket aktiva för att få en etablering till stånd, och då läget är gynnsamt så väljer vi att ta in kapital för denna expansionsfas.

Styrelsen har beslutat genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Anledningen till att frångå de befintliga aktieägarnas företrädesrätt är att sprida ägandet i bolaget inför en planerad framtida notering/listning av bolagets aktie. Emissionen omfattar högst 500 000 B-aktier och lägst 250 000 B-aktier. Aktien ges ut till en kurs om 25,00 kronor per B-aktie och kan inbringa bolaget högst 12 500 000,00 kronor och lägst 6 250 000 kronor. Aktiekapitalet kan öka med högst 250 000 kronor och lägst 125 000 kronor.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 6 mars 2017 till och med den 12 april 2017.
Betalning av tecknade aktier skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag.
Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.
Styrelsen beslutar om vilka som får tilldelning av aktier i det fall att emissionen blir övertecknad, tidigt tecknade aktier kommer att premieras.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2018, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Miljonstöd till framtidens fisk- och tomatodling

Sveriges radio var hos oss och gjorde ett reportage. Läs och lyssna på inslaget. 

Framtidens fisk- och tomatodling planeras i Härnösand

Ny akvaponi kan skapa många jobb i Härnösand. Foto: Christer Suneson/Sveriges Radio

I den nya odlingen ska det odlas tonvis med fisk och grönsaker i ett kretslopp där fisken ger näring till växterna och växterna renar vattnet.
– Att fiskodling nu flyttar upp på land har stora fördelar, säger projektledaren Daniel Brännström.

Bygget av de 4000 kvadratmeter stora växthusen i Härnösand sätter igång redan i år.

Odlingen av fisk och tomater kommer att ske i ett slutet system med grusbädd som ska rena processen och använda mycket lite vatten. Matproduktionen väntas bli stor i den nya anläggningen.

– Vi räknar att skörda omkring 20 ton regnbågslax och 200 ton tomater om året, säger Daniel Brännström.

Kan bli 100 nya jobb

Men akvaponin i Härnösand, som drivs av Peckas naturodlingar AB, har redan nu planer på att växa ytterligare.

– Till år 2021 planerar vi odlingar på 100 000 kvadratmeter och 100 personer kan komma att få arbete, säger projektledaren Daniel Brännström.

Vilka framtidsutsikter har fiskodling på land i Sverige?

– Det är framtiden. Genom att vi tar hand om näringen som fisken ger och sluter kretsloppet. Dessutom kommer vi att använda minimalt med vatten till produktionen, säger Daniel Brännström.

Odlingar av fisk på land kommer antagligen att bli en vanlig syn i framtiden, tror Daniel Brännström.

– Vi kommer inte att vara ensamma på marknaden här i Härnösand. Vi kommer att få se akvaponier inte bara i Sverige utan på flera platser ute i Europa, säger Daniel Brännström.

Miljonstöd från Länsstyrelsen

Företaget Peckas Naturodlingar har nu beviljats över tre miljoner kronor i startbidrag av Länsstyrelsen i Västernorrland. Företaget själva kommer att satsa mellan 10-15 miljoner på den nya anläggningen.

– Vi kommer att plantera både tomater och fisk i september 2017. Vi kommer att kunna skörda de första tomaterna i slutet av året, fisken lite senare, och sedan kommer produktionen att rulla på, säger Daniel Brännström projektledare för bygget av akvaponin i Härnösand.

Testat systemet i över 20 år

Företaget har testat kretsloppsodlingar på mindre nivå ända sedan 90-talet. De har nu sett att det är dags att ta nästa steg.

– Vi har sett att det fungerar väl och vi vill nu skala upp det här till riktig livsmedelsproduktion, säger projektledaren Daniel Brännström på Peckas naturodlingar i Härnösand.

Föreslå etableringsort

Vill ni föreslå en etablerings ort. Fyll i formuläret här.

Vi kommer under 2017 bygga vår första produktions anläggning i Härnösand. I slutet på 2017 räknar vi att kunna påbörja förstudier på ett antal platser i Sverige och gärna 5-15 mil från våra storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vid frågor? Ring Hugo Wikström, 0705343001

Mvh

Hugo Wikström

 

 

 

Senaste nytt från Peckas Naturodlingar

Hej och välkommen att ta del av senaste nytt från Peckas Naturodlingar
Vårt projekt fortsätter helt enligt plan. Till våren ska anläggningen byggas, i september drar odlingen igång och de första tomaterna räknar vi med att skörda i november 2017, lagom till julhandeln.

Vi har köpt ett markområde i Härnösand med god tillgång på infrastruktur som el, vatten och fjärrvärme. Just nu pågår upphandling av allt från växthus till energisystem. När det gäller energin så är kravet i upphandlingen att den ska vara förnybar.

Finansieringen är också klar. Vi har fått lån beviljade från Bank, Almi Företagspartner och Norrlandsfonden på totalt åtta miljoner kronor. Därtill är nyemissionen nu helt i hamn. Den drog ut lite på tiden då några betalningar var sena och det därför inte gick att stämma av.

Men nu är allt klart och om du är osäker på om du har fått någon tilldelning så kan du gå in och titta på ditt VP-konto. Där ska dina aktier i Peckas Naturodlingar finnas med. Att de är värderade till noll kronor är inget konstigt utan beror på att aktien inte är noterad.

Har du några frågor kring det här kan du höra av dig till:
Aktieinvest, tel 08-5065 1700
e-post:  emittentservice@aktieinvest.se
eller till mig, e-post: hugo@peckas.se

Nästa år ser vi fram emot att kunna servera Peckas tomater på julbordet!

Nu önskar vi er alla en God jul och ett Gott nytt år.


VD, Hugo Wikström
070-5343001