TESTFAKTA: Förbjudet bekämpningsmedel i odlad lax

Vi använder oss av ekologisktfoder och kommer att kontrollera vårt foder innan vi använder det.

Ekologiskt foder produceras av fiskrens från annan fiskart. I fodret ingår också vegetabilisk olja, vegetabiliska proteiner och jäst. I ekologiskt foder är det förbjudet att tillsätta etoxikin.

Läs om testet http://www.testfakta.se/

SVT skriver även om detta.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/odlad-lax-full-av-forbjudet-bekampningsmedel

Peckas Naturodlingar ansöker om börsnotering på NGM Nordic MTF

Peckas Naturodlingar AB ansöker om att noteras på Nordic Growth Market under 2017.

Företaget som bygger upp storskaliga kretsloppsodlingar av tomater och regnbågslax tar under 2017 sin första storskaliga anläggning i drift i Härnösand.

Den unika kretsloppsodlingen bygger på en modell som har testats under 20 år av pionjären Pecka Nygård. Den består av en bassäng med fisk och ett växthus med tomater. Det näringsrika vattnet från fisken går över till tomaterna som tar upp näringen. Vattnet renas av bakterier i växtbädden och går tillbaka till fiskbassängen. Anläggningen läcker inte näring som traditionell fiskodling och är därför mycket skonsam för miljön och långsiktigt hållbar. Resultatet är välsmakande fisk och tomater, allt miljövänligt producerat nära konsumenterna.

Trenden med miljövänligt, giftfritt och närodlat är fortsatt stark hos konsumenterna och intresset för företaget och dess produkter är dokumenterat stort.

Tomatskörden i den 4 000 kvadratmeter stora anläggning som byggs upp med start under första halvåret 2017 är redan bokad av en lokal grossist, och den emission som företaget gjorde under hösten 2016 fulltecknades.

– Emissionen gav oss 550 nya aktieägare och vi märker av ett stort intresse för aktien, säger vd Hugo Wikström.
– Nu börjar vi också projekteringen av en fullskalig anläggning nära någon av våra storstäder. Många kommuner är mycket aktiva för att få en etablering till stånd, och då läget är gynnsamt så väljer vi att ta in kapital för denna expansionsfas.

Styrelsen har beslutat genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Anledningen till att frångå de befintliga aktieägarnas företrädesrätt är att sprida ägandet i bolaget inför en planerad framtida notering/listning av bolagets aktie. Emissionen omfattar högst 500 000 B-aktier och lägst 250 000 B-aktier. Aktien ges ut till en kurs om 25,00 kronor per B-aktie och kan inbringa bolaget högst 12 500 000,00 kronor och lägst 6 250 000 kronor. Aktiekapitalet kan öka med högst 250 000 kronor och lägst 125 000 kronor.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 6 mars 2017 till och med den 12 april 2017.
Betalning av tecknade aktier skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag.
Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.
Styrelsen beslutar om vilka som får tilldelning av aktier i det fall att emissionen blir övertecknad, tidigt tecknade aktier kommer att premieras.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2018, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Miljonstöd till framtidens fisk- och tomatodling

Sveriges radio var hos oss och gjorde ett reportage. Läs och lyssna på inslaget. 

Framtidens fisk- och tomatodling planeras i Härnösand

Ny akvaponi kan skapa många jobb i Härnösand. Foto: Christer Suneson/Sveriges Radio

I den nya odlingen ska det odlas tonvis med fisk och grönsaker i ett kretslopp där fisken ger näring till växterna och växterna renar vattnet.
– Att fiskodling nu flyttar upp på land har stora fördelar, säger projektledaren Daniel Brännström.

Bygget av de 4000 kvadratmeter stora växthusen i Härnösand sätter igång redan i år.

Odlingen av fisk och tomater kommer att ske i ett slutet system med grusbädd som ska rena processen och använda mycket lite vatten. Matproduktionen väntas bli stor i den nya anläggningen.

– Vi räknar att skörda omkring 20 ton regnbågslax och 200 ton tomater om året, säger Daniel Brännström.

Kan bli 100 nya jobb

Men akvaponin i Härnösand, som drivs av Peckas naturodlingar AB, har redan nu planer på att växa ytterligare.

– Till år 2021 planerar vi odlingar på 100 000 kvadratmeter och 100 personer kan komma att få arbete, säger projektledaren Daniel Brännström.

Vilka framtidsutsikter har fiskodling på land i Sverige?

– Det är framtiden. Genom att vi tar hand om näringen som fisken ger och sluter kretsloppet. Dessutom kommer vi att använda minimalt med vatten till produktionen, säger Daniel Brännström.

Odlingar av fisk på land kommer antagligen att bli en vanlig syn i framtiden, tror Daniel Brännström.

– Vi kommer inte att vara ensamma på marknaden här i Härnösand. Vi kommer att få se akvaponier inte bara i Sverige utan på flera platser ute i Europa, säger Daniel Brännström.

Miljonstöd från Länsstyrelsen

Företaget Peckas Naturodlingar har nu beviljats över tre miljoner kronor i startbidrag av Länsstyrelsen i Västernorrland. Företaget själva kommer att satsa mellan 10-15 miljoner på den nya anläggningen.

– Vi kommer att plantera både tomater och fisk i september 2017. Vi kommer att kunna skörda de första tomaterna i slutet av året, fisken lite senare, och sedan kommer produktionen att rulla på, säger Daniel Brännström projektledare för bygget av akvaponin i Härnösand.

Testat systemet i över 20 år

Företaget har testat kretsloppsodlingar på mindre nivå ända sedan 90-talet. De har nu sett att det är dags att ta nästa steg.

– Vi har sett att det fungerar väl och vi vill nu skala upp det här till riktig livsmedelsproduktion, säger projektledaren Daniel Brännström på Peckas naturodlingar i Härnösand.