Investeraravdrag när du investerar i Peckas Naturodlingar

Tänk på att du som förvärvar andelar i Peckas Naturodlingar kan göra avdrag för investeringen i din deklaration. Avdraget är på 15 procent av investeringen och görs i inkomstslaget kapital. Rätten till avdag gäller investeringar i mindre bolag i samband med bolagets bildande eller vid nyemission.

Lär mer på Skatteverkets hemsida

/Hugo