Så här fungerar företaget Peckas Naturodlingar

Peckas Naturodlingar är ett företag som med en modern kretsloppsodling utan utsläpp ska producera närodlade och hållbart odlade livsmedel till en starkt växande marknad.

Vi producerar fisk och tomater som sedan distribueras till livsmedelsbutiker, stormarknader, restauranger och storkök i närområdet. Vi räknar med att producera 200 ton tomater och 20 ton regnbågslax om året.

Våra tomater uppfyller i allt väsentligt kriterierna för en ekologisk vara och målet är att de ska bli KRAV-märkta. Att de håller högsta kvalitet och är mycket smakrika och goda vet vi efter 20 års erfarenhet av den här typen av odling.

På sikt räknar vi med att expandera i resten av landet, i första hand i anslutning till våra tre storstadsområden. Det innebär alltså att vi planerar att bygga nya anläggningar där i närheten av konsumenterna. Våra produkter ska alltid vara närodlade och inte transporteras långa vägar.

Bakom Peckas Naturodlingar finns bland andra entreprenörerna Hugo Wikström, Daniel Brännström och Johan Stenberg. Pionjären Pecka Nygård finns också med som delägare och rådgivare.

Vill du också vara med? Inom kort genomför vi en nyemission.

Så här fungerar vår kretsloppsodling

Vi har en bassäng med fisk och ett växthus med tomater. Det näringsrika vattnet från fiskbassängen leds vidare till växtbädden där växterna tar upp näring och bakterier renar vattnet. Det renade vattnet går sedan tillbaka till fiskbassängen i ett kretslopp.

Det sker inga som helst utsläpp av avloppsvatten, däremot dunstar en del samt att växterna tar upp vatten. Totalt behöver ytterst lite vatten tillföras. I övrigt är det endast näring till fisken som tillförs. 1 kilo foder ger 1-1,1 kilo fisk och 10-12 kilo grönsaker.

Växthuset är på 3 000 kvadratmeter och fiskodlingen på 1 000 kvadratmeter. Odlingen är igång året runt och vi räknar med att producera 200 ton tomater och 20 ton regnbågslax.

Forskningsvärlden är intresserad av våra planer. Vi har bland annat ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, som vill studera, följa och dokumentera utvecklingen och även bistå med kunnande och kompetens.

Grunden till Peckas Naturodlingar

Pionjären bakom vår idé och den som har fått ge namn åt vårt företag är Pecka Nygård i Härnösand. Han har jobbat med kretsloppsodling i 20 års tid.

Pecka har fiskarbakgrund och började med att prova en fiskodling i havet. Men han insåg nackdelarna med att närmiljön tog skada plus att nätet i odlingen lätt gick sönder. Så han beslutade att i stället odla på land.

Pecka började med ett litet växthus i hobbyskala och har därefter byggt ut och provat det mesta som går. Han har haft flera olika sorters fisk och odlat allt från meloner till kryddväxter.

Peckas resultat har varit mycket goda genom åren. Inte minst har grönsakerna blivit väldigt smakrika och fina. Dessutom har fisken aldrig varit sjuk då biobäddarna har en mycket god förmåga att bryta ned främmande organismer och bakterier.

Odlingen kräver heller ingen kemisk bekämpning. De problem som kan uppstå går att bekämpa med biologiska metoder, till exempel insekter.

Utifrån Peckas erfarenheter bygger vi nu en större odling med regnbågslax och tomater. Regnbåge är en etablerad matfisk sedan flera hundra år och tomater är den populäraste grönsaken.

Pecka Nygård finns med i företaget som delägare och rådgivare.