Vårt foder

Vi använder oss av ekologisktfoder och kommer att kontrollera vårt foder innan vi använder det.

Ekologiskt foder produceras av fiskrens från annan fiskart. I fodret ingår också vegetabilisk olja, vegetabiliska proteiner och jäst. I ekologiskt foder är det förbjudet att tillsätta etoxikin.

Mvh

Hugo Wikström

 

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Bygget 170609

Växthusbygget går enligt plan

Byggandet av vår produktionsanläggning på Saltvikshöjden i Härnösand går enligt plan. Just nu läggs en grund i form av balkar och samtidigt dras vatten och avlopp in. Väggarna till växthuset ska vara på plats vecka 34

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Ändrad planerad första handelsdag till 9 juni 2017.

Härnösand den 2017-05-16

Peckas Naturodlingar meddelar att  första handelsdagen är ändrad  till 9 juni 2017.

Peckas Naturodlingar AB har sedan tidigare ansökt om notering på NGM Nordic MTF.

Bolaget har nu i samråd med NGM Nordic MTF satt ett planerat datum för notering till den 9 juni 2017

Notering förutsätter att NGM godkänner bolaget för handel, beslut beräknas kunna tas den 2 juni.

 

Styrelsen

 

Peckas Naturodlingar AB

VD, Hugo Wikström

E-post: hugo@peckas.se

Telefon: 0705343001

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Om oss i prestigemagasinet White Guide.

Om oss i prestigemagasinet White Guide.

Om White Guide
White Guide är Nordens ledande guidesystem. I Sverige har restaurangguiden getts ut sedan 2005. Varje år testas och bedöms runt 800 restauranger, varav 600 får en plats i guiden. Sedan 2013 publiceras också White Guide Café där Sveriges 250-300 bästa caféer presenteras och bedöms utifrån kaffe- och bakverksutbud.

ARTIKEL TEXT:

Fem minuter …
… med Hugo Wikström, VD för Härnösandsbaserade
företaget Peckas Naturodlingar, som kombinerar tomater
och fisk i en och samma odling. I april 2017 påbörjades
arbetet med den första odlingen i lite större skala.
Tomaterna odlas i grusbäddar.
Hugo Wikström

Regnbåge och tomat – varför just denna kombo?
”Pecka Nygård är pionjären bakom idéerna som lett fram till Peckas. Han har kretsloppsodlat i tjugo år, han övergav traditionell fiskodling på grund av skadorna på närmiljön. Vi valde den här kombinationen av flera anledningar. Regnbåge har odlats i många år och idag finns en stabil avelsstam med bra egenskaper. Tomater är en populär grönsak som Svensson vill äta året om, trots att de idag måste importeras. Efterfrågan på närodlat är stor. Dessutom vill både regnbågen och tomaternas rötter ha samma temperatur – arton grader.”

Orsakar ert system verkligen inte några utsläpp alls?
”Vi släpper inte ut någon fosfor eller kväve, ett stort problem med fiskodlingar idag. Givetvis blir det delar över av tomatplantorna, samt fekalier från fisken. Vi tänker stort när det gäller kretslopp – fiskbajs är näringsrikt och passar utmärkt för att göda till exempel potatis, så den skulle kunna gå till en åker i närheten, eller till biogasanläggningen här i Härnösand. Man kan kompostera tomatdelarna, som i sin tur kan ingå i ett kretslopp med insekter som kan bli till fiskmat. Vi köper ekologiskt fiskfoder idag, men det är dyrt och svårt att få tag i. Helst vill vi ha så bra protein till fiskarna som möjligt, insektsprotein är idealiskt ur miljösynpunkt. Men vi får inte kalla vår odling ekologisk, för EU:s regelverk säger till exempel att tomater då måste odlas i jord och inget annat.”

KÄRT BARN har MÅNGA NAMN
Regnbåge kallas även regnbågsöring, laxforell och mycket annat. Den kommer ursprungligen från de vattendrag i Nordamerika och Asien som mynnar ut i StillaHavet. Idag finns den via inplantering på alla kontinenter utom Antarktis,och är en populär art för sportfiske och föda. Som fullvuxen kan den väga ända upp till 20 kilo.

Vem får nu äta årets skörd i november?
”Runt 20 ton fisk och 200 ton tomater. Efterfrågan finns redan, framför allt på fisken. Givetvis hade vi önskat att någon bra restaurang tog in våra råvaror, men generellt tror vi att det är konsumenter som vill ha närodlat och giftfritt – vi kan inte konkurrera med Hollandstomaterna i pris. I framtiden är drömmen en betydligt större odling, odling på andra platser, odling av andra grönsaker, och att vi själva är ett varumärke med aktning.”

 

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Stort intresse för Peckas Naturodlingar – Tecknades med 172 procent

Den 12 april 2017 avslutades teckningstiden i Peckas Naturodlingar AB:s nyemission om högst 12,5 MSEK. Nyemissionen tecknades till 21,5 MSEK, motsvarande en täckningsgrad om cirka 172 procent. Nyemissionen tecknades av cirka 1450 personer. Emissionskostnaderna uppgick till ungefär 1,1 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omgående. Första dag för handel på NGM beräknas till den 19 maj 2017.

VD Hugo Wikström kommenterar
– Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att teckna aktier i Peckas Naturodlingars nyemission. Det är glädjande att se det stora intresse som finns för Peckas Naturodlingar och det vi arbetar med – att ta fram närodlad, resurseffektiv och giftfri mat. Genom likviden vi tillförs från nyemissionen kommer vi att kunna fortsätta arbetet med vår expansion.

Teckning och tilldelning
Nyemissionen blev fulltecknad vilket innebär att 500 000 aktier emitteras. Tilldelning kommer att ske omgående.

Planerad notering på NGM Nordic MTF
Bolaget beräknar att första dag för handel på NGM skall kunna bli den 19 maj 2017.

Antal aktier och aktiekapital
När Peckas Naturodlingar AB:s nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 2 200 000 stycken och aktiekapitalet till 1,1 MSEK.

Finansiell rådgivare
Eminova Fondkommission är mentor till Pecka Naturodlingar AB i samband med den planerade notering på NGM Nordic MTF och Bolaget beräknar första dag för handel till den 19 maj 2017.

För ytterligare information avseende nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Eminova
Telefon: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

Peckas Naturodlingar AB
VD, Hugo Wikström
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 0705343001

http://www.bequoted.com/bolag/peckas-naturodlingar/pressmeddelande/stort-intresse-for-peckas-naturodlingar-tecknades-med-172-pr-55757

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Företagspresentation i Härnösand 5/4 kl 18:30 i Foajen, Teatern.

3st Härnösandsföretag presentera sig.
Peckas Naturodlingar, Xavitech och HernöGin.
 
www.peckas.se – Hållbara mat produktion. pågående emission
www.xavitech.com – intelligenta pumpar – noteras snart
www.hernogin.com – en världsmästare!
 
Alla välkomna! Vi bjuder på fika i foajén.
 
OSA så vi kan planera fikat. info@peckas.se
 
Välkomna,
 
Hugo Wikström, Daniel Brännström
Joanthan Grip
Jon Hillgren
DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Investera i – God smak, närproducerat och miljövänligt!

Peckas Naturodlingar AB (PUBL) genomför nyemission och har ansökt om notering på Nordic MTF

God smak, närproducerat och miljövänligt!

Nu bygger Peckas Naturodlingar upp en storskalig produktion av livsmedel som odlas på ett hållbart sätt och sedan distribueras till konsumenterna i närområdet. Inga gifter, inga utsläpp och inga onödiga transporter – bara en högkvalitativ och smakrik produkt. I november 2017 skördar vi de första tomaterna i vår anläggning i Härnösand.

Parallellt med att den första anläggningen byggs och tas i drift projekterar vi för etablering i Sveriges storstadsregioner. Efterfrågan på ekologisk mat ökar nu snabbt och visar inga tecken på att mattas av.

Visionen om en hållbar livsmedelsproduktion delas av allt fler. Vi ska leda utvecklingen på området och därför är tiden nu mogen att planera för en expansion. Med ett snabbt växande intresse för verksamheten och bolaget är tiden också mogen för en börsnotering.

Det ligger i tiden att köpa lokalt och äta hälsosamt. De svenska konsumenterna är beredda att betala för kvalitet som aldrig förr. Och i samhällsdebatten får frågor kring långsiktig hållbarhet och ökad självförsörjning allt större utrymme.

I 20 års tid har Pecka Nygård experimenterat med kretsloppsodling och provat det mesta som går att prova. Han har haft olika fiskarter, odlat olika grönsaker och provat olika sätt att sköta odlingen, men hela tiden med en sak gemensamt – resultaten har varit mycket goda.

Vi har börjat resan mot mer klimatsmart mat för Sverige.

Pressmaterial och investeringsmemorandum finns nu i sin helhet på företagets hemsida: www.peckas.se

Teckningsanmälan

Investeringsmemorandum

Frågor besvaras av

VD Hugo Wikström

hugo@peckas.se

0705343001

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

TESTFAKTA: Förbjudet bekämpningsmedel i odlad lax

Vi använder oss av ekologisktfoder och kommer att kontrollera vårt foder innan vi använder det.

Ekologiskt foder produceras av fiskrens från annan fiskart. I fodret ingår också vegetabilisk olja, vegetabiliska proteiner och jäst. I ekologiskt foder är det förbjudet att tillsätta etoxikin.

Läs om testet http://www.testfakta.se/

SVT skriver även om detta.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/odlad-lax-full-av-forbjudet-bekampningsmedel

DelaShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+